HUI- Hästunderstödda insatser

2022 avslutade Annika Wengelin (leg Grundskollärare 1-7) Lenninge Island & Ponny, en ettårig utbildning med heltidsstudier på Wången, THIA, Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser -aktivitet.

På denna sida kan du först läsa lite fakta kring HUI i Sverige, samt länkar för vidare läsning.

Längre ned på sidan berättar vi vad vi här i Lenninge kan erbjuda och hjälpa dig/er med.

Vad är då Hästunderstödda insatser? För vem/vilka? Ges av vem/vilka?

Att använda hästar och dess miljö som resurs i hälsofrämjande arbete och/eller lärande.

Hästen och dess närmiljö kan användas som en resurs för att effektivisera en insats inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård, integration eller psykosocialt arbete.

En terapeutisk och pedagogisk betydelse av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser.

Patienten/klienten är en person med tillfälligt eller permanent behov av extra stöd. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings- eller pedagogiskt ansvar, samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser.

Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är :

Hästunderstödd Terapi, HUT

Hästunderstött Lärande, HUL

Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

( Hos oss i Lenninge erbjuder vi HUL och HUA)

Källor

OHI- Organisationen för Hästunderstödda insatser

OHI – TERAPI. LÄRANDE. AKTIVITET

Wången- Hästsportens Folkhögskola

Folkhögskoleutbildningar — Wången (wangen.se)

Kompetens för att bedriva Hästunderstödda insatser finns hos Lenninge Island & Ponny!
Vad kan vi göra för dig/er?

Vi inriktar oss främsr mot barn, ungdomar och unga vuxna i vår verksamhet. Samspelet med djur/ hästar, stallmiljö, natur och lugn är fantastiskt för många barn/ungdomar.

I samtliga fall för att höja välmående och hälsa. Om du i tanken föreställer dig ett mindre stall med hästar som lugnt, rofyllt och nästan ”meditativt” tuggar sitt hö… De enda ljud som hörs. Kanske ett och annat välmående frustande också. Hur känns den tanken…? Fysisk aktivitet kommer liksom ”på köpet” när du håller på med hästar. Stallet och omgivningen måste hållas rena varje dag. Hästarna behöver mat, vatten och skötsel. Även motion, i form av ridning eller kanske en promenad.

Att känna glädje, lugn, närvaro, trygghet, något att se fram emot samt höja självförtroende/ självkänsla. Hästar dömer inte och man behöver inte vara eller se ut på ett visst sätt, de tycker om dig som du är. Hästen behöver just DIG och just DU kan göra en värdefull insats. De är varma, mjuka och tycker i allmänhet om att bli klappade och borstade på. Andetagen är lugnare hos hästar än människor vilket ytterligare kan främja ett lugn och möjlighet att varva ner. Stämningen i stallet, hästens hem, ska vara lugn och ganska lågmäld för att hästarna ska känna sig trygga och harmoniska.

Möjlighet att upprätta och behålla sociala kontakter, kommunikation, interaktion samt utveckla ledarskap. Hästar är fenomenala på att ”lyssna” om man behöver prata av sig. Och för att kommunicera med dem behöver man träna på att vara tydlig i sitt kroppsspråk , samt att lära sig avläsa deras kroppsspråk och sinnesstämning. När du exempelvis ska leda hästen behöver du vara en tydlig ledare för att visa vad du menar. I stallet finns ofta andra personer du lär känna, personer av olika bakgrund och ålder som alla har det gemensamma- kärleken till hästen.

Känna empati, närhet, kärlek till ett djur. Hästar har den förmågan att bli ens bästa vänner och speciella band mellan människa-häst ser vi ofta tydliga tecken på i stallet. Hästen är mjuk och varm med en len päls, ”som ett stort gosedjur” som en ungdom uttryckte sig och borrade in näsan i pälsen på hästens hals.

Att vara det lilla extra som kanske motiverar att lämna hemmet, gå till skolan före/efter besöket. Jo, det är sant anser vi och får det bekräftat av föräldrar. Hästarna och stallet har ofta en ”magisk” ordlös dragningskraft.

Vi kan vara en alternativ lärmiljö för barn/ungdomar som kämpar med svårigheter i den vanliga skolan. Lärarkompetens samt lång erfarenhet av specialpedagogiskt arbete finns.

Vi vänder oss såväl till privatpersoner, dig som vårdnadshavare/annan anhörig, eller via annan aktör, privat eller kommunal, inom skola, vård, omsorg etc.

Till oss kan du komma med ditt barn/ungdom som har behov av ett anpassat upplägg, p g a exempelvis;

Älskar djur,hästar och/eller ridning, men där den traditionella skolan/ ridskolan inte riktigt fungerar av olika anledningar, exempelvis osäkerhet/ rädsla- för hästar, ridning, att vara i (stor) grupp etc.

NPF, såsom ADHD, autismspektra, språkstörning

Selektiv mutism

Intellektuell funktionsnedsättning

Sociala svårigheter

Psykisk ohälsa

Stress

Skolproblem

Problematisk skolfrånvaro

Du/ni kan då få;

Tid att ”bara vara” i stallet

Sköta hästarna, borsta, hästpyssel och mys

Lättare och lugnare ridning, på ridbanan och/eller i naturen i närområdet

Promenad till fots med häst i naturen i närområdet

Leda häst på ridbanan med fokus på kommunikation och ledarskap

En egen tid utan andra personer i stallet

Helt enskilt eller i liten grupp om 2-3 deltagare

Ni träffar samma (för ändamålet utbildad) personal varje gång, oftast Annika, med fullt fokus på just dig/er

Få hjälp med skoluppgifter från skolan, i sammanhang såsom häst, stall, natur, språkutvecklande arbete. Detta kan ju även komplettera och öka motivationen för övrig skolgång.

Annika är (förutom utbildad inom häst och ridning) leg Grundskollärare sv/so 1-7 med specialpedagogisk påbyggnad samt diplomerad Montessorilärare. Dessutom 30 års yrkeserfarenhet från skolvärldens grundskola, montessoriskola, förskola, särskola samt vuxenutbildning inom svenska som andraspråk.

Mycket gärna samarbete med skolor eller annan aktör.

Hur bokar man?

Börja med en förutsättningslös dialog. Ta kontakt med Annika, som första kontakt mail info@lenningeislandoponny.se så mailar/ringer jag tillbaka. Går också bra att ringa om du föredrar det. Om jag är upptagen, prata in ett meddelande eller skicka sms så ringer jag upp 070-5544925

Förutom det speciella upplägget med hästunderstödda insatser har vi även ridskoleverksamhet i små grupper kvällstid, skollov och ibland på helger. Där är det även annan personal än Annika som arbetar, alla dock ”handplockade” och arbetar enligt vår personliga och lugna ”familjära” filosofi att ge det lilla extra.

Annika Wengelin

Pedagogisk grundutbildning: Leg Grundskollärare 1-7 med specialpedagogisk påbyggnad, Montessorilärare

Tilläggskompetens i hästunderstödda insatser: Wången, THIA, Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser -aktivitet.

Ridinstruktörsutbildning