Viktigt att veta

Kläder Oömma kläder samt rejäla kängor el. stövlar behövs när du besöker oss. Varma/regntäta kläder och handskar kan också behövas då vi rider utomhus. Hjälm är obligatoriskt för alla barn vid all hästhantering, ridning och ev körning. Hjälmar finns att låna liksom ett fåtal säkerhetsvästar. Vid all ridning utan ledare är det obligatoriskt med säkerhetsväst. Obs att det kanske inte finns att låna i rätt storlek.

Hästar Vi har små ponnysar och islandshästar och riktar oss främst mot barn och ungdomar. Våra Island är av blandad storlek, anpassade för barn och ungdomsverksamhet och har en maxvikt för ryttare på  75- 85kg, olika för olika hästar.

Små grupper En väl genomtänkt pedagogik är viktigt för oss och vi har alltid små grupper för att kunna få ett personligt bemötande.

Ev avbokning av enstaka aktiviteter, vid sjukdom/annat förhinder, senast ett dygn innan tidpunkten för aktiviteten annars debiteras hela kostnaden (undantaget med läkarintyg). Sms 070-5544925

Avbokning av en lektion vid våra ridkurser (och Ridis) då man rider en gång i veckan gäller avbokning vid sjukdom före kl 13 samma dag, sms 070-5544925, för möjlighet att rida missat pass vid annat tillfälle under pågående termin, i mån av plats. (OBS, detta gäller inte om man väljer att inte komma, pga semesterresa, annan aktivitet el dyl).

Terminen för våra ridkurser är vanligen 10-12 veckor, som du bokar in dig på. Vi brukar dock dela upp betalningen i två omgångar, då många önskar det. Obs, om du bokar en plats så gäller det hela terminen, även då vi har som extra service med två betalningsomgångar.

Terminen för Ridis brukar vi dela upp i 5+5 eller 6+6ggr. Det innebär att man bokar in sig på 5- 6 veckor och har sedan förtur att fortsätta 5- 6 veckor till om man så vill. (Det kan ju vara svårt att förutse intresset hos ett mindre barn som kanske aldrig har ridit eller hållit på med hästar). Vi vill veta 2 veckor innan ny omgång börjar om ni önskar fortsätta eller ej.

Försäkring Lenninge Island & Ponny har ingen kollektiv olycksfallsförsäkring så vi rekommenderar er att hålla med en egen sådan.  All ridning och umgänge med hästarna sker på egen risk. Dock har vi speciellt utvalda trygga hästar och är mycket noga med säkerheten. Varje häst är också försäkrad där ett visst personskydd även finns.

Gnägg och välkomna! Annika med familj och personal

info@lenningeislandoponny.se